Деякі важливі команди Git та про саму систему

Отож, як пише Вікі, Git -є розподіленою системою керування версіями файлів та спільної роботи із ними. Сама систама була створена Лінусом Торвальдсом з метою полегшення роботи над ядром Лінукса, проте використовується і при розробленні інших масштабних проектів.
Дана система керування версіями файлів вільно використовується по ліцензії GNU GPL в. 2. Створена має ряд інтерфейсів для її використання таких, як gitk та git-gu. Для віддаленого доступу до репозиторіїв Git-а можна використовувати git-демон, SSH або HTTP сервер.
Детальніше про систему можна дізнатись на офіційному сайті git-scm.com чи на теренах мережі інтернет.

Деякі важливі команди для роботи із системою

git  push - внесення змін у віддалений репозиторій, у віддалену гілку

git status - стан проекту

git reset - перехід до попереднього коміту

git revert —відміна змін, які виконані окремим попереднім комітом

git rm -r - індексація змін

git commit
-am "Заголовок завдання: Що виконувалось" - створення коміту (збереження змін)

git add - внесення файлів у індекс    

git log - інформація про коміти

git remote
origin - перегляд віддалених гілок

git show - показати зміни внесені певним комітом

git diff - в залежності від параметрів команда показує зміни проекту

git
checkout staging

git pull - створення копії віддаленого репозиторія

git branch
- перечислення гілок проекту

git
checkout master - переключення в основну гілку

git config
color.ui true - налаштування кольорів командної стрічки

git clone - створює копії віддаленого репозиторію