Science

Science

Publications

1. Vol Volodymyr Karkulyovskyy, Ihor Motyka, Viktor Tkachenko. Development of Educational Program Stand. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, p.305-307.
2. Каркульовський В.І., Ткаченко В.С. Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. - 2009. - № 651. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 141-144. (Запропоновано комбінацію методів сегментації мовних сигналів).
3. Pavlysh V., Romanyshyn Y., Tkachenko V. Preliminary segmentation of speech signals for the tasks of their recognition // IEEE MEMSTECH'2009. - Polyana, 2009. – P.144.
4. Romanyshyn Y., Tkachenko V. Software tools of construction, training and using of hidden Markov models in MATLAB system // Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 125. (Запропоновано структуру прихованої марковської моделі для покращення результатів розпізнавання мовних сигналів з використанням штучних нейронних мереж).
5. Romanyshyn Y., Tkachenko V. Comparison of similarity measures of speech signals fragments // IEEE MEMSTECH'2010. - Polyana, 2010. – P.184.
6. Viktor Tkatchenko. Preliminary processing of speech signals for the tasks of their recognition // Proceeding of the XVIII Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems", 14 - 16 October 2010. - Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010. P. 29.
7. Ткаченко В.С. Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів / Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка". - 2010. - C. 187-190. (Запропоновано метод застосування мір подібності мовних сигналів).
8. Romanyshyn Y, Tkachenko V. Noise reducing in speech signals using wavelet technology. // IEEE CADSM'2011. - Polyana, 2011. - P. 446.
9. Tkachenko V. Using Hidden Markov models at speech recognition tasks // IEEE MEMSTECH'2011. - Polyana, 2011. – P.221.
10. Романишин Ю.М., Ткаченко В.С. Зниження рівня шумів в мовних сигналах на основі вейвлет-технологій / Матеріали І міжнародної науково-технічної конференції «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна, 10-13 травня 2011., с.116. (Розроблено алгоритм очищення мовного сигналу від посторонніх шумів).
11. Viktor Tkatchenko. Hidden Markov Models as an applied method for speech recognition // Proceeding of the XVIII Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems", 14 - 15 October 2011.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2011. - P. 43.
12. Romanyshyn Y., Tkachenko V. “Noise reducing in speech signals using wavelet technology” // Radioelectronics&Informatics. - N 4. - 2011. (Розроблено метод знешумлення мовних сигналів).

Conferences

1. Міжнародна науково-технічна конференція: Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine.
2. Міжнародна науково-технічна конференція: MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 22-24 April 2009, Lviv-Polyana, Ukraine.
3. Міжнародна науково-технічна конференція: MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 20-23 April 2010. - Lviv-Polyana, Ukraine.
4. Міжнародна науково-технічна конференція: CADMD "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems", 14 - 16 October 2010. - Lviv, Ukraine.
5. Міжнародна науково-технічна конференція: CADSM 2011 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", 23-25 February 2011, Lviv-Polyana, Ukraine.
6. Міжнародна науково-технічна конференція: MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 11–14 травня 2011. - Lviv-Polyana, Ukraine.
7. Міжнародна науково-технічна конференція: Computational Intelligence (CI-2011), 10-13 травня, 2011, Черкаси, Україна.
8. Міжнародна науково-технічна конференція: CADMD’2011 "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems", October 2011, Baranów Sandomierski, Poland.