Conferences

Conferences

1. CADSM - "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" - "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

2. MEMSTECH - Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективні технології і методи проектування МЕМС"

3. CADMD -  «САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання».