Принципи S.O.L.I.D.

S - Single-responsiblity principle - Принцип єдиної відповідальності

O - Open-closed principle - Принцип відкритості/закритості

L - Liskov substitution principle - Принцип підстановки Барбари Лісков

I - Interface segregation principle - Принцип розділення інтерфейсу

D - Dependency Inversion Principle - Принцип інверсії залежностейSOLD


 

Приклад компіляції шаблону з використанням бібліотеки Twig

// template.html <code>
<html>
<head>
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>

<main>
    {% block content %}{% endblock %}
</main>

</body>
</html>
// user_profile.html

{% extends "template.html" %}

{% block title %}User Profile{% endblock %}
{% block content %}

Простий приклад реалізації MVC на PHP

<u>foo.php</u> <?php
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=testdb;charset=utf8', 'username', 'password');

// Make your model available
include 'models/FooModel.php';

// Create an instance
$fooModel = new FooModel($db);
// Get the list of Foos
$fooList = $fooModel->getAllFoos();

// Show the view
include 'views/foo-list.php';

<u>models/FooModel.php</u>
<?php
class FooModel

Застосування систем розпізнавання мовлення

Застосування систем розпізнавання мовлення

Протягом тривалого часу ведуться роботи по створенню систем розпізнавання мовлення. Найбільшого успіху на сьогоднішній день у цьому напрямку досягнуто при розробці систем розпізнавання для англійської мови. Найяскравішими прикладами в цьому випадку можна назвати таких гігантів як Dragon speech recognition software. Для української мови, мабуть на сьогоднішній час, найкращі результати показані в програмному продукті від CyberMova.

Деякі важливі команди Git та про саму систему

Отож, як пише Вікі, Git -є розподіленою системою керування версіями файлів та спільної роботи із ними. Сама систама була створена Лінусом Торвальдсом з метою полегшення роботи над ядром Лінукса, проте використовується і при розробленні інших масштабних проектів.

Модель-вид-контролер (MVC)

Модель-вид-контролер (MVC)

Моде́ль-вид-контро́лер (або Модель-вигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під час проектування та розробки програмного забезпечення.

Syndicate content