Учасник конференції

CADMD - «САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання».

CADMD -  «САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання».

«САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання». Захід
традиційно організували кафедра САПР Львівської політехніки і факультет
машинобудування Варшавської політехніки.

MEMSTECH - PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN

MEMSTECH - PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN - Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС"

CADSM - The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics


CADSM - "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" - "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Міжнародна науково-технічна конференція, яка бере свій початок з 1991
року. Започаткована кафедрою систем автоматизованого проектування (САПР)
Національного університету "Львівська політехніка". Як правило,

Syndicate content