Типи змінних та функції типів PHP

PHP підтримує наступні основні типи даних.

Чотири скалярних типи:
boolean - логічний;
integer - ціле число;
float (double) - число з плаваючою крапкою;
string – стрічка;

Два змішаних типи:
array - масив;
object - екземпляр класу.

Два спеціальних типи:
resource - посилання на зовнішнє по відношенню до скрипта джерело даних (файл на диску);
NULL - відсутність якого-небудь значення.

Основні функції над типами змінних

isset (ім'я_змінної) - повідомляє, чи існує змінна.
unset (ім'я_змінної) - знищує зазначену змінну
empty (ім'я_змінної) - повідомляє,  чи присвоєно змінній якесь значення.
gettype (ім'я_змінної) - повертає тип вказаної змінної
settype (ім'я_змінної, тип) - конвертує змінну в інший тип.
is_bool (ім'я_змінної) - перевіряє чи є тип змінної логічним.
Функції is_numeric (), is_float (), is_int (), is_string (), is_object (), is_array () працюють за аналогією.