Принципи S.O.L.I.D.

S - Single-responsiblity principle - Принцип єдиної відповідальності

O - Open-closed principle - Принцип відкритості/закритості

L - Liskov substitution principle - Принцип підстановки Барбари Лісков

I - Interface segregation principle - Принцип розділення інтерфейсу

D - Dependency Inversion Principle - Принцип інверсії залежностейSOLD