Константи та системні константи PHP

Для значень, які не будуть змінюватися в ході виконання сценарію використовують константи. Як і змінні, константи можуть бути визначені і доступні в будь-якому місці сценарію, але у них є і ряд особливостей:
У констант немає префіксу у вигляді знака долара. Константам можна присвоювати значення, їх можна визначати викликом функції define (). Константи не можуть бути визначені або анульовані після первинного оголошення.

	define ('PI', 3.14);
	$index = 10 * PI;		
	PI = 10 * 3.14;			// Помилка!
	define("CONSTANT", “Привіт.");
	echo CONSTANT;			// Виведе “Привіт"
	echo Constant;	// Виведе "Constant" та попередження 

Системні константи

__ LINE_ _    //Номер поточного рядка.
__ FILE_ _    //Повний шлях та ім'я поточного файлу.
__ FUNCTION_ _  //Ім'я поточної функції.
__ CLASS_ _    //Ім'я поточного класу.
PHP_EXTENSION_DIR  // Каталог розширень PHP
PHP_OS      // Операційна система
PHP_VERSION    // Версія PHP
PHP_CONFIG_FILE_PATH // Каталог розміщення php.ini