admin's blog

Деякі важливі команди Git та про саму систему

Отож, як пише Вікі, Git -є розподіленою системою керування версіями файлів та спільної роботи із ними. Сама систама була створена Лінусом Торвальдсом з метою полегшення роботи над ядром Лінукса, проте використовується і при розробленні інших масштабних проектів.

Системи контролю версій

Системи контролю версій (загальна інформація)

На сьогоднішній день ІТ індустрія набула широкого розмаху. На ринку сьогодні сила силенна компаній, які займаються розробкою різноманітного програмного забезпечення. Дуже часто великі проекти розробляються паралельно декількома програмістами. Тобто кожен із них виконує свою частину проекту - своє завдання. Такий підхід відзначається високою продуктивністю, проте, є різні вимоги при проведенні розробки одного проекту одночасно кількома розробниками.

Модель-вид-контролер (MVC)

Модель-вид-контролер (MVC)

Моде́ль-вид-контро́лер (або Модель-вигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під час проектування та розробки програмного забезпечення.

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення - це своєрідні групи вказівок спрямовані на полегшення вирішення задач об'єктно-орієнтованого програмування (в нашому випадку). Шаблон не можна вважати закінченим зразком, що не дозволяє проводити його трансляцію в код програми. Такі шаблони зазвичай служать прикладами для рішення певної задачі та ілюструють відношення між класами і об'єктами, проте не вказують як реалізувати саме відношення.

Шаблони MediaWiki та доцільність їх використання

Шаблони в MediaWiki та доцільність їх використання

Що таке шаблон? Шаблон - це, фактично, певна визначена структура (зразок) організації інформаційного наповнення. Принаймні для контенту електронного ресурсу таке твердження буде вірним.

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс для об'єкта на PHP чи будь якій іншій мові ООП - це структура, яка оголошується  з допомогою ключового слова interface та використовується для того, щоб вказати які методи повинен мати клас, який наслідує цей інтерфейс. Ці методи повинні бути типу public, а їх реалізація в тілі інтерфейсу є відсутньою. Інтерфейс може наслідуватись іншим інтерфейсом з допомогою ключового слова extends. Для класу, який наслідує інтерфейс, використовується ключове слово  implements.

Вступ в PHP

Враховувючи те, що про PHP написано вже досить багато, не будемо "придумувати колесо", а звернемось до інформації, яка є представленою у Вікіпедії.

Знайомство із MediaWiki

Знайомство із MediaWiki

Все частіше на теренах мережі інтернет з'являються проекти та підпроекти створені з використанням системи керування сайтом MediaWiki. Як правило, це енциклопедичні сайти та підсайти. Найвідомішим проектом створеним на MediaWiki є, мабуть, Вікіпедія. З рештою, для неї і розроблялась система керування сайтом MediaWiki. За період свого розвитку від перших версій MediaWiki зазнала суттєвих змін, які, звісно, покращили її функціональність та зручність використання.

Syndicate content