Blogs

Принципи S.O.L.I.D.

S - Single-responsiblity principle - Принцип єдиної відповідальності

O - Open-closed principle - Принцип відкритості/закритості

L - Liskov substitution principle - Принцип підстановки Барбари Лісков

I - Interface segregation principle - Принцип розділення інтерфейсу

D - Dependency Inversion Principle - Принцип інверсії залежностейSOLD


 

Приклад компіляції шаблону з використанням бібліотеки Twig

// template.html <code>
<html>
<head>
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>

<main>
    {% block content %}{% endblock %}
</main>

</body>
</html>
// user_profile.html

{% extends "template.html" %}

{% block title %}User Profile{% endblock %}
{% block content %}

Простий приклад реалізації MVC на PHP

<u>foo.php</u> <?php
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=testdb;charset=utf8', 'username', 'password');

// Make your model available
include 'models/FooModel.php';

// Create an instance
$fooModel = new FooModel($db);
// Get the list of Foos
$fooList = $fooModel->getAllFoos();

// Show the view
include 'views/foo-list.php';

<u>models/FooModel.php</u>
<?php
class FooModel

Реалізація багатомовності для MediaWiki

Реалізація багатомовності для MediaWiki

Часто перед розробником проекту на основі системи керування сайтом MediaWiki виникає ситуація, коли потрібно розширювати проект за рахунок перекладу існуючих статей мовами відмінними від оригіналу. Тож і виникає логічна запитання — яким чином це зробити? Як краще?

Застосування систем розпізнавання мовлення

Застосування систем розпізнавання мовлення

Протягом тривалого часу ведуться роботи по створенню систем розпізнавання мовлення. Найбільшого успіху на сьогоднішній день у цьому напрямку досягнуто при розробці систем розпізнавання для англійської мови. Найяскравішими прикладами в цьому випадку можна назвати таких гігантів як Dragon speech recognition software. Для української мови, мабуть на сьогоднішній час, найкращі результати показані в програмному продукті від CyberMova.

Для чого використовується .ready()

Для чого використовується .ready()?
Як ним користуватись?

Даний інструмент jQuery  виконує свою діяльність тоді, коли є сформоване DOM-дерево.

Детальніше тут.

Syndicate content