admin's blog

Реалізація багатомовності для MediaWiki

Реалізація багатомовності для MediaWiki

Часто перед розробником проекту на основі системи керування сайтом MediaWiki виникає ситуація, коли потрібно розширювати проект за рахунок перекладу існуючих статей мовами відмінними від оригіналу. Тож і виникає логічна запитання — яким чином це зробити? Як краще?

Застосування систем розпізнавання мовлення

Застосування систем розпізнавання мовлення

Протягом тривалого часу ведуться роботи по створенню систем розпізнавання мовлення. Найбільшого успіху на сьогоднішній день у цьому напрямку досягнуто при розробці систем розпізнавання для англійської мови. Найяскравішими прикладами в цьому випадку можна назвати таких гігантів як Dragon speech recognition software. Для української мови, мабуть на сьогоднішній час, найкращі результати показані в програмному продукті від CyberMova.

Для чого використовується .ready()

Для чого використовується .ready()?
Як ним користуватись?

Даний інструмент jQuery  виконує свою діяльність тоді, коли є сформоване DOM-дерево.

Детальніше тут.

Деякі важливі команди Git та про саму систему

Отож, як пише Вікі, Git -є розподіленою системою керування версіями файлів та спільної роботи із ними. Сама систама була створена Лінусом Торвальдсом з метою полегшення роботи над ядром Лінукса, проте використовується і при розробленні інших масштабних проектів.

Системи контролю версій

Системи контролю версій (загальна інформація)

На сьогоднішній день ІТ індустрія набула широкого розмаху. На ринку сьогодні сила силенна компаній, які займаються розробкою різноманітного програмного забезпечення. Дуже часто великі проекти розробляються паралельно декількома програмістами. Тобто кожен із них виконує свою частину проекту - своє завдання. Такий підхід відзначається високою продуктивністю, проте, є різні вимоги при проведенні розробки одного проекту одночасно кількома розробниками.

Модель-вид-контролер (MVC)

Модель-вид-контролер (MVC)

Моде́ль-вид-контро́лер (або Модель-вигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під час проектування та розробки програмного забезпечення.

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення

Паттерни або шаблони проектування програмного забезпечення - це своєрідні групи вказівок спрямовані на полегшення вирішення задач об'єктно-орієнтованого програмування (в нашому випадку). Шаблон не можна вважати закінченим зразком, що не дозволяє проводити його трансляцію в код програми. Такі шаблони зазвичай служать прикладами для рішення певної задачі та ілюструють відношення між класами і об'єктами, проте не вказують як реалізувати саме відношення.

Шаблони MediaWiki та доцільність їх використання

Шаблони в MediaWiki та доцільність їх використання

Що таке шаблон? Шаблон - це, фактично, певна визначена структура (зразок) організації інформаційного наповнення. Принаймні для контенту електронного ресурсу таке твердження буде вірним.

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс та абстрактний клас у PHP та їх відмінності

Інтерфейс для об'єкта на PHP чи будь якій іншій мові ООП - це структура, яка оголошується  з допомогою ключового слова interface та використовується для того, щоб вказати які методи повинен мати клас, який наслідує цей інтерфейс. Ці методи повинні бути типу public, а їх реалізація в тілі інтерфейсу є відсутньою. Інтерфейс може наслідуватись іншим інтерфейсом з допомогою ключового слова extends. Для класу, який наслідує інтерфейс, використовується ключове слово  implements.

Syndicate content